Ahad, 20 Disember 2009

Soalan Kajiselidik Program Motivasi Mahkamah Persekutuan 2009

Pada 18 Disember 2009, satu borang kajiselidik telah diedarkan kepada para peserta bagi menilai tahap keberkesanan serta tahap perlaksanaan program bagi Program Pembangunan Modal Insan anjuran Pejabat Pendaftar & PUSPANITA, Mahkamah Persekutuan Malaysia yang telah dikendalikan selama 3 hari dan dua malam oleh Intellectual Orator Consultant (IOC). Sebanyak 9 soalan dikemukakan dengan 6 soalan daripadanya merupakan soalan tertutup (close-ended question). Soalan telah dikemukakan kepada kesemua 43 orang peserta program. Cuma ada seorang peserta sahaja yang tidak mengembalikan semula borang soal selidik yang diberikan.
.
Bagi setiap soalan pilihan jawapan yang diberikan adalah samada:
.
1) Sangat Memuaskan;
2) Memuaskan;
3) Sederhana; atau
4) Kurang Memuaskan
.
Hasil soal-selidik yang dijalankan, berikut merupakan penemuan yang diperolehi:
.
1. APAKAH PANDANGAN ANDA TENTANG SISTEM PENGANGKUTAN YANG MEMBAWA PESERTA DATANG KE TEMPAT BERKURSUS?
.
Sangat Memuaskan - 12 Orang (28%)
Memuaskan - 29 Orang (67%)
Sederhana - 2 Orang (5%)
Kurang Memuaskan - Tiada
.
2. APAKAH PENILAIAN ANDA TERHADAP LAYANAN SERTA PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN OLEH KLEBANG BEACH RESORT?
.
Sangat Memuaskan - 7 Orang (16%)
Memuaskan - 30 Orang (70%)
Sederhana - 4 Orang (9%)
Kurang Memuaskan - 2 Orang (5%)
.
3. APAKAH PENILAIAN ANDA TERHADAP MUTU PENGINAPAN YANG DISEDIAKAN?
.
Sangat Memuaskan - 7 Orang (23%)
Memuaskan - 28 Orang (65%)
Sederhana - 8 Orang (19%)
Kurang Memuaskan - Tiada
.
4. APAKAH PENILAIAN ANDA TERHADAP MUTU MAKANAN YANG DISEDIAKAN?
.
Sangat Memuaskan - 10 Orang (23%)
Memuaskan - 26 Orang (61%)
Sederhana - 7 Orang (16%)
Kurang Memuaskan - Tiada
.
5. APAKAH PENILAIAN ANDA TERHADAP PROGRAM RIADHAH YANG DIJALANKAN OLEH SAUDARA KAMARUZAMAN?
.
Sangat Memuaskan - 34 Orang (79%)
Memuaskan - 8 Orang (9%)
Sederhana - 1 Orang (2%)
Kurang Memuaskan - Tiada
.
6. APAKAH PENILAIAN ANDA TERHADAP SETIAP CERAMAH YANG DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA SYAMSUL AMRI?
.
Sangat Memuaskan - 38 Orang (88%)
Memuaskan - 5 Orang (12%)
Sederhana - Tiada
Kurang Memuaskan - Tiada
.
Terdapat 3 lagi lagi soalan iaitu soalan 7, 8 dan 9 merupakan soalan yang bersifat terbuka yang hanya memohon pandangan peserta. Secara keseluruhannya boleh dikatakan para peserta bersetuju dengan program yang dijalankan benar-benar menarik perhatian dan wajar diteruskan pada masa akan datang. Cuma ada seorang peserta sahaja yang menyatakan bahawa slot Riadhah perlu diadakan aktiviti yang lebih mencabar sementara 42 peserta lain menyatakan bahawa aktiviti Riadhah ada kelainan dan sangat menyeronokkan. Terdapat juga 25 orang peserta menyatakan bahawa program berlangsung sangat singkat (3 hari dan 2 malam) dan mengharapkan penganjur agar menambahkan lagi masanya.
.
Apa-apa pun pihak IOC mengucapkan jutaan terima kasih di atas feed-back yang diberikan, dan akan berusaha memperbaiki mana-mana ruang yang boleh supaya dapat mempertingkatkan mutu dan kualiti program di masa-masa yang akan datang.
.
Sekian dan terima kasih.
.
.
.
Disediakan oleh : EDITOR

Tiada ulasan: